Phim sex văn phòng là thể loại phim có nội dung bao gồm các câu chuyện tình dục trong môi trường làm việc. Chúng thường rất hài hước và không nhạy cảm, nhưng lại cung cấp những câu chuyện đầy thú vị về mối quan hệ giữa những nhân vật trong môi trường nghề nghiệp của họ.